Zwerfvuil is een hardnekkig en veel voorkomend probleem waar veel mensen zich aan ergeren.  Het werkt verdere verloedering in de hand, trekt ongedierte aan en kost gemeenten, en indirect ook ons, veel geld. Jongeren, verkeersdeelnemers en recreanten zijn de grootste vervuilers. Een groot deel van het zwerfafval is het gevolg van onbewust kopieer gedrag. Massamediale bewustwordingscampagnes, boetes of vergoedingen zijn vaak niet duurzaam effectief. Met de Waste Battle kiezen we daarom een hele andere invalshoek. Om het onbewuste zwerfvuil veroorzakende gedrag te beïnvloeden zoeken wij de oplossing in gamification en nudge. Richt de omgeving zo in dat het gewenste gedrag (afval in de afvalbak) logisch en gemakkelijk is en maak het leuk en belonend. Inmiddels zijn hier verschillende aansprekende voorbeelden van bekend, zoals de groene voetstappen naar afvalbakken, de pianotrap, Hollebolle Gijs en de vlieg in de urinoirs. Zie voor een toelichtende animatie op youtube. Voor meer mooie voorbeelden, kijk op deze website bij inspiratie.

De unieke aanpak van de Waste Battle
We vragen jongeren om vanuit deze psychologische mechanismen DE OPLOSSING TE VERZINNEN OM ZWERFVUIL TE VOORKOMEN. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: jongeren verzinnen een oplossing die aanslaat bij de eigen doelgroep én door intensief met het onderwerp zwerfvuil bezig te zijn, wordt onbewust vervuilend gedrag spelenderwijs bewust. De Waste Battle is bovendien een geweldig leuk, leerzaam en maatschappelijk relevant project. Met de Waste Battle krijgen scholen en leerlingen de mogelijkheid om aan de slag te gaan met een maatschappelijk probleem van in de eigen omgeving en oefenen ze  verschillende praktische vaardigheden als samenwerken, projectmatig werken en presenteren. Tot slot, betrekken we bedrijven-partners bij de Waste Battle, die meehelpen het winnende idee zover als mogelijk te realiseren. Niet alleen met geld, maar ook met hun expertise en netwerk.