Met de Waste Battle gaan we samen met jongeren op zoek naar innovatieve ideeën om zwerfafval te voorkomen die verder gaan dan een bewustwordingscampagne en opruimacties. In 2015 organiseerden wij de eerste Waste Battle in Zwolle. Aan die battle deden 250 leerlingen van basisschool de Parkschool, studenten van Windesheim en leerlingen van het Celeanum mee.   The Clever Cleaners, waren de winnaars van deze eerste Waste Battle. Zij bedachten de zwerfafval opruimrobot Willy.

Inmiddels zijn er meerdere Waste Battle’s  geweest in Almelo, in Enschede en in Sneek en Bolsward al voor de vierde keer.

Ook een Waste Battle in jouw gemeente of op jouw school?

Heeft jouw gemeente, bedrijf of onderwijsinstelling belangstelling voor een eigen Waste Battle? Neem dan contact op met

Gooitske Zijlstra: 06-14391116 of mail gooitz
Livia Leysen van Natuur en Milieu Overijssel:  038-4250976 of mail Natuur en Milieu Overijssel