De Waste Battle is een initiatief van:

Drie enthousiaste ondernemers uit Zwolle, die kijkend naar hun omgeving van mening zijn dat de grote hoeveelheden zwerfafval en de kosten die gemoeid zijn met opruimen schreeuwen om een definitieve oplossing. Een oplossing voor nu en later. Een oplossing die mensen verleidt en beloont voor goed gedrag. Een oplossing waarvoor we jongeren uitdagen, om een volstrekt nieuw, origineel idee te ontwikkelen. We werken daarbij samen met gemeenten, scholen, afvalverzamelaars, bedrijven en een lokale producer.

Helaas is onze gewaardeerde partner Livia Leysen van Natuur en Milieu Overijssel in 2021 overleden. Zij was een groot liefhebber van natuur. We hebben met ontzettend veel plezier samengewerkt en we missen haar in ons midden.  

Missie
De Waste Battle is een onderwijs-concept dat het thema zwerfafval op een leuke en effectieve manier aanpakt. Het project begint lokaal en breidt zich uit naar provinciaal en nationaal niveau. Met de Waste Battle willen we zoveel mogelijk jongeren bereiken om ze op deze onderzoekende en ondernemende manier indirect meer bewust te maken van zwerfvuil en ze te stimuleren tot minder vervuilend gedrag. Met de Waste Battle hopen we bovendien op het ei van Columbus; het idee dat een einde maakt aan zwerfafval in Nederland. Hoe maak je stomme dingen leuk is ons credo.

Visie
Zwerfvuil is een hardnekkig probleem waaraan mensen zich storen, dat de leefomgeving in negatieve zin beïnvloedt en ons allemaal ook nog eens veel geld kost. Zwerfvuil  ontstaat over het algemeen niet uit bewust vervuilend gedrag, maar lijkt vooral een kwestie van onbewust kopieergedrag. Jongeren vormen een groep die zich, naast recreanten en automobilisten, schuldig maakt aan zwerfafval. De Waste Battle onderscheidt zich van andere zwerfvuilprojecten doordat het inzet op de preventie van zwerfvuil en doordat het jongeren zelf de oplossing laat verzinnen. Vernieuwend is ook de lesmethode die gebruik maakt van een game-achtig beloningssysteem en last but not least de inzet van partners bij de realisatie van het winnende idee.