Kweekvijver Noord filmt Waste Battle SúdwestFryslân 2019

De afgelopen weken heeft Kweekvijver Noord in opdracht van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland de Waste Battle SúdwestFryslân 2019 vastgelegd op video. Ontzettend gaaf om van de drie dagen een samenvatting te hebben op video. Onze dank gaat uit naar onze partner Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland die deze film mogelijk heeft gemaakt, met name Kim Mulkens die nauw betrokken is bij de Waste Battle SúdwestFryslân 2019.

 

 

De Waste Battle duurt in totaal drie dagen waarvan de eerste dag gaat over offline en online onderzoek gaat en eindigt met een probleemstelling. Op de tweede dag gaan de leerlingen op zoek naar een oplossing voor het probleem wat ze op de eerste dag hebben ontdekt. En brainstormen ze van heel breed naar DE oplossing voor het probleem. Waar op de derde dag aan een goede eindpitch  wordt gewerkt en een passend prototype om het verhaal krachtigere mee te maken.